Přijďte nás navštívit

Podporujeme sport

Naše školka

Máme talenty!

Hrajeme volejbal!

Elektronická žákovská knížka - vstup

Povinné nošení roušek i během výuky.

Od pátku 18. 9. je používání roušky povinné pro žáky druhého stupně ve všech prostorách školy i během vyučování.

Vedení školy

 

Prosím rodiče, aby měli při pobytu ve škole nasazenou roušku.

Fotografka v MŠ

Kouzelník v MŠ

Ředitelské volno 2. 10. 2020

"Adapťák" prvňáčků z I.A