Světlušky 2016

Začátek září je často tradičně spojován s tím, že jdou děti do školy. Novou tradicí se stává, že v této době probíhá charitativní akce na podporu nevidomých a slabozrakých „Světluška“. Do akce se zapojuje i naše škola, letos už podesáté. V úterý 13.9.2016 vyšly do ulic na Lesné a Černých Polích 4 dvojice žáků 9.A a 9.B. Počasí přálo a sbírce přáli i naši občané. Deváťáci „spotřebovali“ skoro všechny dárkové předměty. Děkujeme jím tímto za ochotu pomáhat druhým. O výsledcích sbírky budeme ještě informovat.

I.Ondrůšková

Orbis pictus

16.9.2016

 

Svět v obrazech bylo téma naší společné výtvarné vycházky do Čertovy rokle.

Děti pomocí barevných kříd vytvářely jejich prázdninový svět i vše kolem nich.

Adapťák 6.A

Náš nový kolektiv 6. A se vzájemně poznával na adaptačním kurzu ve dnech 12.- 14.9.2016. Nejprve jsme společně vyrazili na přehradu, kde jsme se seznámili a zahráli si spoustu společenských her. Ve středu jsme se vzájemně jistili na vysokých překážkách v lanovém centru a kurz jsme zakončili hrou o tom, jak nás nyní vidí ostatní. V třídnické hodině si ještě rozdáme ceny za soutěže a pak už to bude jen na nás, jak nám spolu bude.

 

Tř.uč. Mgr. Zlatuše Bytešníková

Pro zobrazení fotek si prosím otevřete celý příspěvek.

Přečíst celý článek »

OVOV republikové finále

V pátek 9. 9. a v sobotu 10. 9. se žáci naší školy zúčastnili republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Někteří jako diváci, jiní pomáhali s odnosem výsledků do závodní kanceláře a osm žáků závodilo. Všem patří velké poděkování za atmosféru a nasazení, s jakým se akce v horkém počasí zhostili.

Přečíst celý článek »

Vítání prvňáčků

Fotky z vítání prvňáčků najdete zde.

Velká dětská burza

Informace o velké dětské burze 6. - 9. 10. 2016 najdete zde: http://www.naseburza.cz/

PROJEKT ESF ZŠ

strom

ZŠ Milénova úspěšně realizovala projekt "Naše škola v Evropě"
Více informací o tomto projektu ESF naleznete zde.

PROJEKT ESF MŠ

strom

MŠ Loosova je zapojena do projektu "Získejme zkušenosti v evropských školkách"
Více informací o tomto projektu ESF naleznete zde.