Daltonek ve IV.D

V pátek 17.10.2014 jsme ve vyučování oživili prvky Daltonka. Žáci byli rozděleni do skupinek, ve kterých pracovali na zadaných úkolech. Ověřili si tak v praxi své vědomosti. Některé skupinky byly úspěšné a zadané úkoly splnily. Ve skupinkách, kde se práce nepodařila dokončit, vázla komunikace a špatné rozdělení práce. Věřím, že se příště všem vše zdaří.

Mgr. Sabina Freibergová

 

Podzimní vycházka

Ve středu 8.10. se žáci II.B zúčastnili programu „Podzimní vycházka“ s lektory z CVČ Bystrouška. Program byl velmi pestrý, tvořivý a přínosný.
Všem se nám velmi líbil.
Zita Šulcová

 

Minivolejbal – Krajské kolo

V neděli 12. 10. 2014 proběhlo v Hale míčových sportů na Vodově ulici krajské kolo minivolejbalu. Zúčastnilo se ho přes 50 žáků a žákyň naší školy, kteří navštěvují přípravky volejbalu organizované naší školou ve spolupráci s volejbalovými oddíly VKKP Brno, Tesla Brno a Volejbal Brno.

 

Žáci II.C se zúčastnili pohádkového programu v Knihovně

Dne 1.října se třída 2.C s třídní učitelkou Michaelou Zřídkaveselou zúčastnila v Knihovně Haškova programu „Kouzelný svět pohádek“. Děti společně poznávaly klasické české pohádky a postavy z nich, ale také si několik pěkných poslechly. Na závěr si mohly prohlédnout knížky, které si půjdou půjčit s maminkou :-)

 

Žáci II.A navštívili Bystroušku

7.10. se II.A zúčastnila podzimní vycházky s pracovníky z Bystroušky z centra volného času v Bystrci. Děti se prošly podzimní Lesnou, vyrobily si podzimní paletu z přírodnin a zahrály si hry. Akce se vydařila.

Zdena Šulcová