16.9.2016

Svět v obrazech bylo téma naší společné výtvarné vycházky do Čertovy rokle.

Děti pomocí barevných kříd vytvářely jejich prázdninový svět i vše kolem nich.