Pěvecká soutěž školních družin obvodu Brno – sever

dne 15.2.2017 „ S U P E R S T A R“

Zástupci ŠD Milénova: kategorie I.aII.tř.dívky – Slámová E. II.A

kategorie I.aII.tř. chlapci – Ronczek M II.C

kategorie III. a IV.tř. dívky- Konečná S.III.B

kategorie III. a IV. tř. chlapci – Kratochvíl F. III.C

Výsledky: V kategorii II. a III. třída dívky

  1. místo – KONEČNÁ Stella III.B

V kategorii I. a II. třída chlapci

  1. místo – RONCSEK Matyáš II.C

Blahopřejeme

Připravila Holubová M.

Pro fotky z akce si prosím klikněte na číst dál.