S K R I V Á N C I M E Z I N O T A M I

  1. – 27.1 2017

V našich hudebních činnostech si děti školní družiny zpívaly z vesela národní písně, které jsou nezapomenutelné. Použili jsme nástroje Orfovy školy, vytleskávali jsme rytmus různých písniček. Složili jsme orchestr. Dále si zájemci zpívali operetku „Šípková Růženka“.

Zazpívali jsme si písničky na blížící se karneval.

V naší školní družině se tradičně koná soutěž Superstar Brno – sever. Necháme se překvapit, který skřivánek nás potěší pěkným umístěním.

Brno 30.1. 2017
připravila Holubová M.