Žáci 6. D vyrazili ve dnech 14. – 15. 9. na adaptační pobyt do Jedovnice. Slušné ubytování, výborné jídlo a hlavně program zaměřený na vzájemné poznávání.
Celý pobyt hodnotím přínosně, žáci se mohli lépe poznat mimo školní prostředí, všichni se zapojili do různých her zaměřených na spolupráci. Poděkování patří paní psycholožce Janě Pospíšilové.
Navazující program v lanovém centru Proud 18. 9. 2017 se všem účastníkům líbil, všichni ho hodnotili kladně. Podpořil spolupráci, překonání strachu a budování vzájemné důvěry.

Lenka Baranová (tř. uč. 6.D)