V pátek 10. 11. 2017 se žáci 8. A zúčastnili velmi zajímavého programu na katedře Biologie PdF MU v Brně. Byly pro ně nachystány nejrůznější úkoly zaměřené na přiblížení zajímavostí v biologii ve čtyřech laboratořích, kterými si žáci mohli procházet. V průběhu svých aktivit si mohli vyrobit a odnést například umělý model plic, trvalé preparáty rozsivek či otisku průduchu a pokožky rostlin, vyrobit si levandulovou sůl nebo si zasadit citlivku. Za své snahy i v jiných úkolech získal každý žák jako památku drobný "drahý kámen". Tato akce měla u všech studentů velký úspěch a všem se líbila. Děkuji za vzorný přístup a upřímný zájem studentů.
S pozdravem a přáním příjemného dne Mgr. Andrea Zachovalová.