Žáci ze všech tříd osmého ročníku naší školy v listopadu navštívili v rámci výuky zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy hlavní město Praha, prohlédli si známá místa a dozvěděli se spoustu informací o nejvýznamnějších historických památkách našeho hlavního města.
Zajímavá byla i návštěva prostor Parlamentu České republiky, Exkurze začala projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které je umístěno na Malostranském náměstí. Následovala prohlídka významných prostor s výkladem - předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále i přilehlých prostor.
Příjemné chvíle žáci VIII. C strávili i v muzeu voskových figurín Grévin, kde je možné se potkat se zajímavými osobnostmi.
Třída VIII. C navíc zhlédla představení Strakonický dudák v Národním divadle.