V průběhu října proběhly exkurze 7. ročníků do ZOO Brno zaměřené na třídy obratlovců (7.C 6.10.2016, 7.B 10.10.2016, 7.A 11.10.2016). Žáci byli rozděleni do skupin a při procházení ZOO vyplňovali zadané úkoly, které byly zaměřené na správné zařazování pozorovaných zástupců do jednotlivých tříd obratlovců. Práce jednotlivých týmů byla společně vyhodnocena v zázemí africké vesnice a náležitě ohodnocena. V průběhu hodnocení proběhla diskuze o zajímavostech z letošní prohlídky, funkci a významu ZOO, chráněných zástupcích umístěných v ZOO a nejoblíbenějších zástupcích každého žáka. Jednotlivé třídy na exkurzi doprovázeli Mgr. Jiří Novotný u 7.B a Mgr. Andrea Zachovalová u 7.A, C. Všem žákům děkujeme za jejich snahu, spolupráci a zájem o danou problematiku.