Třídy 6.AB si na jaře vytiskly grafické listy v CVČ Lužánky, seznámily se s grafickými technikami linoryt a suchá jehla a obrázky si odnesly domů. Téma grafických listů, které žákům rozšířilo učivo VV zjistíte na fotografiích.

Mgr. Zlatuše Bytešníková