I když se Halloween slaví 31. října, my jsme naše mladší kamarády navštívily o den dříve – tedy v pondělí 30. října 2017.

Na rozdíl od loňského roku, kdy jsem program dělala ještě jako žákyně této školy, jsem byla letos pozvána jako návštěva. Přivedla jsem tři své nové spolužačky ze střední školy. Jednou z nich byla také Abby – rodilá američanka, která tak mohla dětem o Halloweenu vyprávět ne jen z vlastních zkušeností, ale hlavně plynulou angličtinou.
Ve dvojicích jsme navštívily třídy 5. a 6. ročníků. Na začátku jsme si je nejdřív prokleply, co si pamatují z minulého roku, potom si děti zahrály upravenou verzi hry Aktivity, společně jsme zpívali a pustili jsme si strašidelný příběh, od kterého se odvíjela další hra. Nezapomněli jsme, že jsme ve škole, a tak jsme procvičili přítomný čas prostý a průběhový formou pracovního listu – jak jinak než s Halloweenskou tematikou.

Doufáme, že ať už jste měli ve třídě černou kočku s farmářem, nebo zombie čarodějnici a Supermanovu sestřenici, jste si z našeho programu něco ponechali a třeba se i něco nového naučili.

Poděkování patří paní učitelce Petře Píštěkové za pozvání a pomoc s organizací. Také moc děkujeme všem ostatním učitelům AJ za velmi příjemnou návštěvu.

Zuzana Macháčková, Abigail Ruth Blake, Dominika Rybářová a Kateřina Změlíková
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno