V průběhu května se žáci 8. ročníku zúčastnili prohlídek města Brna s průvodcem v anglickém jazyce. Cílem prohlídky bylo seznámit žáky s významnými památkami a místy, které se nachází v našem historickém centru města, a pověstmi, které se s nimi spojují. Naše trasa začínala u Staré radnice a pokračovala přes Zelný trh, kde se nachází spousta nejen historicky významných budov. Poté jsme vyšli ke katedrále sv. Petra a Pavla (Petrov) a navštívili i interiér kostela. Pak následovala procházka Denisovými sady s krásnými vyhlídkami na Brno, Špilberk a Červený kostel. Odtud jsme se vydali na náměstí Svobody a dále ke kostelu sv. Jakuba, který jsme také navštívili. Prohlídka pak byla ukončena na Jakubském náměstí. Průvodkyně po celou dobu mluvila na žáky anglicky a vyžadovala i zpětnou vazbu v podobě kontrolních otázek. Žákům se procházka Brnem líbila ,dozvěděli se mnoho nových informacích o místech, které navštívili, a zase o trochu rozšířili svou anglickou slovní zásobu.

Mgr. Mendlíková