**Rozhodnutí ředitele školy o udělení ředitelského volna**

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., §24, odst. 2, vyhlašuji na den:

29.9.2017

ředitelské volno.

V tento den nebude probíhat výuka v základní škole a nebude v provozu ani školní družina, ani jídelna.

Obědy jsou na tento den automaticky odhlášeny.

Mgr. Jiří Křenek
ředitel školy

V Brně 15.9.2017