Dne 13.12. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Finále, které se konalo v Knihovně Jiřího Mahena na Lesné, se zúčastnili vybraní žáci prvního stupně. Letošní ročník se tematicky nesl ve znamení zimy. Šikovní recitátoři k přednesu a výběru básně přistoupili originálně a autenticky. Za své výkony byly děti oceněny diplomem a drobnou odměnou. Všem děkujeme za příjemně strávené dopoledne s poezií.