Dne 21.11.2017 – OBVODNÍ KOLO VE ŠPLHU
Dne 30.11.2017 – MĚSTSKÉ KOLO VE ŠPLHU
Dne 21.11.2017 se konalo obvodní kolo ve šplhu na ZŠ Úvoz. Zúčastnili se ho žáci ze 3. – 5.tř., z osmi škol celého Brna. Ve 3.tř. si nejlépe vedla Stela Knoblochová (1.m.), z 5.tř. Jakub Fráňa ( 1.m.), oba žáci postoupili do městského finále, konaného 30.11.2017 na ZŠ Svážná. Jakub Fráňa potvrdil svoji výbornou formu a získal stříbrnou medaili. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci a úspěšným blahopřejeme.

Mgr. Sabina Freibergová, Mgr. Jitka Švestková