V krásném jarním, slunečném týdnu se třídy II.B a II.D zúčastnily školy v přírodě, v čistém prostředí Jeseníků. Švagrov je centrum ekologické a enviromentální výchovy. Ubytování, strava i prostředí byly vynikající, stejně tak přístup lektorů. Celým programem nás doprovázel zájem o hezké zacházení s přírodou a jejími zdroji, ohleduplnost k životnímu prostředí a k sobě navzájem. Každý den jsme se zapojovali do nejrůznějších aktivit, které nás hravou formou seznámily s divokými i domácími živočichy, se stromy a rostlinami, s tříděním odpadů. Jsme moc rádi, že jsme mohli být na škole v přírodě všichni spolu a že jsme se v pořádku a plni zážitků vrátili.

Mgr. Sabina Freibergová, Mgr. Zdeňka Šulcová

Fotky nalezne zde!