Novinky

Zdravá školní jídelna

Fotky z Musilky 2017

Vstup do školy pouze hlavních vchodem

Změna cen obědů

Úřední hodiny o prádzninách

Další zastávka - Strašidýlkov

Sedmáci v TV

Výhra ve výtvarné soutěži

Ředitelské volno

Žáci I. stupně obsadili 1. místo v celostátní soutěži Eurorebus

Prohlídka Brna v anglickém jazyce s průvodcem

Rainbow Run 2017

3 / 10