Novinky

Grafika v Lužánkách s 6. AB

Zvyky Židů s 6.A

Exkurze 7. ročníků do jarní přírody

Exkurze 8. ročníků v Mendeliánu

8.B v Moravské galerii

Vasarely s 8.A

Exkurze do Prahy 8.A

Zeměpisná exkurze do Prahy

Adaptační soustředění 6.B

Přírodovědná exkurze pro žáky 9. ročníků

Adapťák 6.A

Musilka 2016

2 / 2