Novinky

Anglické divadelní představení pro 5. ročník

Nový Zéland pro 9. ročník v anglickém jazyce

Den Biologie na Pedagogické fakultě

Hvězdárna 6. ročníky

Adaptační pobyt 6.D

Přírodovědně turistická exkurze do Moravského krasu

Sedmáci v televizi

Exkurze do Osvětimi, 9. ročníky

Grafika v Lužánkách s 6. AB

Zvyky Židů s 6.A

Exkurze 7. ročníků do jarní přírody

Exkurze 8. ročníků v Mendeliánu

2 / 3