Slyšíš, jak mluví stromy?
Květen 2021
Kdysi jeden moudrý pán prohlásil, že v oblacích na obloze je skryta polovina krásy světa, která je ukryta i v korunách starých stromů. Jsou to nejdéle živé organismy na naší planetě a jeden z největších přírodních zdrojů. Také naši svědci dávných minulostí, ale i svědci časů přítomných. Od nepaměti si lidé stromů vážili a okolí svých obydlí si s nimi zkrášlovali.
V minulých dnech jsme věnovali čas právě těmto velikánům (četba, hry, úkoly, vycházky).