Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 na hřišti u naší školy.
Přijďte prosím mezi 7,30 - 7,45 hod. Budou na vás čekat naši nejstarší žáci
s cedulkami se jmény dětí. Vy si najdete jméno Vašeho dítěte a „váš“ deváťák
vás (dítě a rodiče) zavede až do třídy.
Žáci i rodiče ve třídě obdrží potřebné informace a pokyny ke zdárnému zahájení
školní docházky. Předpokládané ukončení prvního dne bude kolem 9:00 hod.
Oběd bude první den formou studeného balíčku.
V pátek 2. 9. 2022 bude vyučování v prvních ročnících do 9:40.
Po skončení výuky každý den navazuje pro přihlášené děti družina.
Družina funguje hned od 1. září od 6,30 – 17 hod.