Novinky

Republikovém finále Odznaku všestrannosti 2021

Vítání prvňáčků

Výsledky voleb do Školské rady

Eurorebus- Celostátní finále online

Sladké odpoledne

Mezinárodní projekt A wonderful journey – eTwinning

Vyhlášení voleb do školské rady

Náhrada za den otevřených dveří

Zeměpisná olympiáda- městské kolo 2021

Výsledky dotazníku – distanční výuka

Christmas is coming in our country! – eTwinningový projekt na ZŠ Milénova

Získali jsme certifikát European Quality Label

1 / 32