Certifikáty kvality pro ZŠ Milénova

Žáci letošní 9.C a loňské 9.D se v loňském školním roce ve výuce anglického jazyka zapojili do dvou mezinárodních projektů na platformě eTwinning.
Hlavním cílem projektu „A Wonderful Journey“ bylo propagovat ekologicky udržitelné cestování vlakem a vytvořit virtuální trasy po železnici v Evropě. Žáci pracovali v mezinárodních týmech společně se svými vrstevníky z Finska, Francie, Itálie, Polska, Portugalska, Srbska, Řecka a Turecka.
Seznámili se rovněž s institucemi Evropské Unie.
Projekt „Christmas is coming in our country!“ byl zaměřen na vánoční zvyky a tradice v evropských zemích. Do tohoto projektu se vedle ZŠ Milénova zapojily školy z Dánska, Chorvatska, Itálie, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Španělska a Turecka.
Výhradním komunikačním jazykem byla angličtina. Cílem projektů bylo zvýšit kulturní povědomí žáků i učitelů, zdokonalit ICT kompetence a jazykové dovednosti.
Za práci na těchto projektech jsme nyní získali prestižní ocenění v podobě Certifikátu kvality neboli National Quality Label. Jelikož u obou projektů byli Certifikátem kvality oceněni i naši zahraniční partneři, budeme se nyní ucházet o další prestižní cenu, tzv. European Quality Certificate.

Mgr. Petra Píštěková