Věděli jste, že rok 2021 byl Evropskou Unií vyhlášen jako Evropský rok železnice?
Žáci z 9.D a 8.C se proto v druhém pololetí zapojili do mezinárodního projektu A Wonderful Journey, jehož hlavním cílem bylo propagovat ekologicky udržitelné cestování vlakem a vytvořit virtuální trasy po železnici v Evropě. Žáci pracovali v mezinárodních týmech společně se svými vrstevníky z Finska, Francie, Itálie, Polska, Portugalska, Srbska, Řecka a Turecka.
Seznámili se rovněž s institucemi Evropské Unie a společně oslavili Den Evropy 9. května při online setkáních a soutěžení v týmech při řešení interaktivních kvízů.
Díky projektu došlo ke zdokonalení nejen jazykových a ICT dovedností žáků, ale i posílení zeměpisných a občanských znalostí.
V průběhu projektu bylo vytvořeno mnoho společných výstupů mezi něž patří:

Youtube video - odkaz

a) E-kniha obsahující plakáty propagující cestování vlakem.
Každý student vytvořil svůj plakát.

Plakát - odkaz

b) Interaktivní prezentace tras jednotlivých týmů, včetně map a kvízů.

Genialy - prezentace

c) Videa a kvízy.

Video - odkaz

Educandy - odkaz

Quizlett - odkaz