Na začátku září se žáci prvních ročníků zúčastnili dvoudenního adaptačního programu s názvem "Na stromě". Cílem programu bylo vzájemné poznání dětí, navázání vztahů a poznávání přírody v okolí školy. Celý program probíhal v blízkosti školy a v lanovém centru PROUD Brno Lesná. Závěr programu zahrnoval i společné setkání rodičů, žáků s paní učitelkou a lektory u táborového ohně. Všichni byli moc spokojeni.

Mgr.Žaneta Matoušková, Mgr.Petra Wechslerová, Mgr. Eva Nováčková