Výsledky voleb do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14, příspěvkové organizace

na volební období 2021-2024

Dne 28. června 2021 proběhla na naší škole volba člena rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Celkem bylo odevzdáno 13 platných hlasovacích lístků.

Jednotliví kandidáti získali:
Martina Kurowski 12 hlasů
Denisa Majerová 0 hlasů
Radim Vlček 1 hlas.

Do školské rady byla zvolena Mgr. Martina Kurowski.

  1. června 2021 proběhla volba člena školské rady z řad pedagogických pracovníků.
    Jediným kandidátem byla Jana Nálezková, která získala 47 platných hlasů.
    Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Jana Nálezková.

30. června 2021
Mgr. Jiří Křenek
ředitel školy