Informační schůzka pro rodiče žáků budoucích 1.tříd

ZŠ Milénova

proběhla ve středu 9. 6. 2021 online formou

Zápis do školní družiny budoucích I. ročníků na školní rok 2021/2022

Ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2021 proběhne sběr přihlášek k přijímacímu řízení do školní družiny (dále jen ŠD).

I. Fáze – vydávání přihlášek
Elektronické vydání přihlášky/zápisního lístku na webových stránkách ŠD ve formátu pdf. v dokumentech ke stažení

II. Fáze – sběr přihlášek 10. 6. a 11. 6. 2021

A, Oskenováním vyplněné přihlášky/zápisního lístku
S datem 10. 6. nebo 11. 6. 2021 i s podpisem zákonného zástupce (podpis bude stvrzen s nástupem do školy), zasláním mailem do 11. 6. 2021 na adresu bayerova@zsmilenova.cz
Záznamy o uvolňování dítěte ze ŠD NEVYPLŇOVAT!

B, Poštou, rozhoduje datum podání na razítku pošty
(nejpozději 11. 6. 2021)

C, Vhozením do schránky na budově školy, nejpozději 11. 6. 2021 do
17 hodin.

Kontakt: bayerova@zsmilenova.cz, tel. 548 422 930