Informace o školním stravování

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů, se mění skupiny strávníků podle věku dítěte. Změny se týkají dětí, které ve školním roce od 1.9.2022 do 31.8.2023 dovrší 11 a 15 let. Tyto děti budou počítány v následující skupině již od začátku školního roku.
Výdej obědů od 11.15 hod do 14.15 hod.
Informace ve školní jídelně na telefonu 548 422 946
Stravování se neposkytuje v době prázdnin a ředitelského volna.
VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL – každý zaplacený strávník má přihlášený oběd č. 1. Oběd č. 2 si každý zvolí sám na terminále ve školní jídelně, nebo přes internet na www.strava.cz

Od 1.5.2022 se mění ceny za obědy

1. 7-10 let - 35,- Kč
2. 11-14 let - 37,-Kč
3. 15 a více let - 39,- Kč
4. cizí strávníci - 69,- Kč

u odhlášek obědů Pokud nebude strava řádně odhlášená......30,- Kč k ceně oběda

Na stravování je nutné zakoupit čip u stravovací referentky

Platba stravného ve školní jídelně

Platbu nutno provést do 20. dne stávajícího měsíce na následující měsíc.

• Platbu možno provádět jednorázovým, nebo trvalým převodním příkazem,
• Inkasem : nutno podepsat souhlas s inkasem
• Složenkou: pokud nemají rodiče založený žádný účet, vyzvednou si v kanceláři ŠJ složenku s variabilním symbolem dítěte
Stravné v hotovosti nelze z provozních důvodů vybírat (jen ve výjimečných případech).

ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY: 1170910247/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: Každé dítě má přidělený variabilní symbol, který vám sdělí stravovací referentka na tel. čísle : 548 422 946 od 8 – 14 hod

Odhlášky obědů

• Na druhý den: osobně, nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny do 12.30 hod. tel. 548 422 946
• Přes internet – www.strava.cz (číslo jídelny 0221, uživatelské jméno a heslo = variabilní symbol strávníka). Heslo si po prvním přihlášení do systému změňte.)
• Strávník má nárok na zvýhodněnou stravu tj. za cenu potravin pouze v době pobytu ve škole, nebo první den nemoci (vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování §4 odst.9).
• Pokud nebude strava řádně odhlášena, strávník si ji neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré provozní náklady na přípravu stravy (+30,- Kč k ceně oběda).
• Výdej obědů do jídlonosičů je od 11 – 11:30 a od 13 – 13:30 hod
• Peníze za odhlášené obědy si rodiče odečtou od platby za následující měsíc, nebo jsou automaticky převedeny do dalších měsíců a vedeny jako přeplatky.
• Přeplatky k 30.6. se převádějí do nového školního roku a zohlední se při zálohách za měsíc září. Vrací se pouze žákům, kteří ze školy odchází, nebo na vyžádání rodičů.

Stravovací komise

Dobrovolníci z řad rodičů se můžou kdykoliv přijít podívat na výdej obědů, zkontrolovat váhu porcí dle stravovacích norem a posoudit kvalitu a chuť podávaných jídel.

Seznam alergenů v jídlech

Aktuální seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU. Informace o alergenech bude na požádání poskytnuta vedoucí ŠJ Šárkou Zemanovou na tel.: 548 422 946.

Seznam alergenů můžete stáhnout zde:

STRAVOVÁNÍ SE NEPOSKYTUJE V DOBĚ PRÁZDNIN A ŘEDITELSKÉHO VOLNA.

INFORMACE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - tel. 548 422 946