O nás

Mateřská škola se nachází v městské části Brno – sever v sídlišti Lesná. Od 1. 2. 2012 je mateřská škola pětitřídní s celkovou kapacitou 125 dětí. V přízemí se nachází školní jídelna a dvě třídy, zbývající tři třídy jsou umístěny v 1. patře. Všechny třídy jsou s celodenním provozem.

Součástí mateřské školy je členitá školní zahrada se vzrostlými stromy a rovněž okolí mateřské školy tvoří les a rekreační louky, což nabízí dětem celoročně dostatek přirozeného pohybu včetně sáňkování nebo bobování v zimě.
MŠ Loosova 11 je od 1. 1. 2010 součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace. Ředitel školy Mgr. Jiří Křenek sídlí na Základní škole na ulici Milénova 14, zástupkyně pro mateřskou školu Mgr. Eva Krupková v Mateřské škole na ulici Loosova 11.

Od září 2017 s mateřskou školou spolupracuje 1. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. , jehož součástí je Střední pedagogická škola, sídlící na Pionýrské 23 v Brně. Studentky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika u nás vykonávají pravidelnou učební pedagogickou praxi, při které se seznamují s provozem mateřské školy, s vedením dokumentace, ale především pozorují výchovně vzdělávací proces, samy projektují, provádí vlastní výstupy včetně následného hodnocení. Věříme, že obětavá a příkladná práce našich paní učitelek bude pro studentky vzorem i motivací pro práci s malými dětmi.