1. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "jmeno@zsmilenova.cz". Bez diakritiky. Seznam jmen je uvedený v tabulce níže.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
I.A Mgr. Eva Kuncová 548 422 948 kuncova
I.B Mgr. Jana Mičková 548 422 937 mickova
I.C Mgr. Andrea Tošenovjanová 548 422 940 tosenovjanova
II.A PaedDr. Iva Stříbrná 548 422 937 stribrna
II.B Mgr. Markéta Babičková 548 422 945 babickova
II.C Mgr. Michaela Zřídkaveselá 548 422 937 výchovný poradce 1.- 5. roč. zridkavesela
III.A Mgr. Žaneta Matoušková 548 422 947 matouskova
III.B Mgr. Petra Wechslerová 548 422 947 wechslerova
III.C Mgr. Eva Nováčková 548 422 947 metodik prevence 1.- 5. roč. novackova
IV.A Mgr. Kateřina Krajdlová 548 422 938 speciální pedagog, logoped krajdlova
IV.B Mgr. Ludmila Vaňková 548 422 937 vankova
IV.C Mgr. Jana Hradská 548 422 948 hradska
V.A Mgr. Eva Leblová 548 422 940 leblova
V.B Mgr. et Mgr. Veronika Menšíková 548 422 948 mensikova
V.C Mgr. Helena Niznerová 548 422 945 niznerova

1. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
Mgr. Marcela Hurytová 548 422 934 zástupce pro I. stupeň, Aj hurytova
Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 Aj cuprova
Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 Aj charvatova
Mgr. Eliška Saitlová 548 422 939 Aj saitlova
Mgr. Zuzana Vlčková 548 422 939 Aj vlckova
Mgr. Jan Bednář 548 422 949 Tv, plavání bednar
Mgr. Jana Bednářová 548 422 938 speciální pedagog, logoped bednarova
Mgr. et Mgr. Eva Přikrylová 548 422 938 speciální pedagog, logoped prikrylova
Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Inf havlicek
Mgr. Michaela Měchurová 548 422 943 Inf mechurova
Mgr. Miriam Kudrnová 548 422 941 Čj, Hv kudrnova
Mgr. Alena Musilová 548 422 941 Hv musilova
Mgr. Lenka Baranová 548 422 940 Tv, plavání baranova
Mgr. Martin Bednařík 548 422 936 Čj, Tv mbednarik
Mgr. Jana Kapounková 548 422 940 Tv, plavání kapounkova
Mgr. Věra Nováčková 548 422 940 Tv, plavání vnovackova
Mgr. Andrea Zachovalová 548 422 940 Tv zachovalova
Hanna Mynda 548 422 945 asistentka ukrajinské děti
Sylvie Neumannová 548 422 945 asistentka v I. B neumannova
Klára Adametzová 548 422 930 asistentka ve III. A, vychovatelka adametzova
Jana Strážnická 548 422 945 asistentka v V. C straznicka
Mgr. Pavla Kalinová 548 422 950 plavání
Michaela Pichrtová 548 422 950 plavání