Dne 23. února 2022 se přes informační systém MUNI (Masarykova univerzita) uskutečnilo online formou okresní kolo Zeměpisné olympiády. Za naši školu soutěžilo 6 žáků ve třech kategoriích.
Soutěž probíhala podobnou formou jako v předcházejících letech, pouze v online prostoru. Žáci měli možnost za tři soutěžní části získat maximálně 100 bodů. Všichni naši soutěžící byli úspěšní řešitelé s více jak 50% bodů.
Nejlépe se umístili žáci 8. a 9. ročníků. Davidu Masaříkovi (82,5bodu), na 8. místě, „utekl“ postup do krajského kola o 0,5bodu. Daniela Slámová (79,5b) obsadila 13. místo z 91 soutěžích.
Nejlepšího výsledku- postupu do krajského kola dosáhla v kategorii 7. tříd Alena Poláchová. Se 77 body obsadila sice 13., ale postupové místo. Kryštof Adamec byl na 35. místě a František Dvořák na 54. místě ze 70 soutěžících.
V kategorii 6. tříd jsme měli pouze jednoho zástupce. Ondřej Štaffa s 59 body obsadil 23. místo ze 73 soutěžících. Bohužel Nikol Vomelové a Františku Pláškovi se nepodařilo zaregistrovat. Snad příště.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za individuální přípravu.
Jana Kapounková a Petra Petříková.