UPOZORNĚNÍ STRÁVNÍKŮM ŠKOLY –

Z DŮVODU NEUSTÁLÉHO RŮSTU CEN POTRAVIN
JSME NUCENI OD 1.5.2022 ZDRAŽIT OBĚDY O 5,- Kč.

OD 1.5.2022 SE MĚNÍ CENY ZA OBĚDY:
1.skupina – strávníci 7 – 10 let = 35,- Kč
2.skupina – strávníci 11 – 14 let = 37,- Kč
3.skupina – strávníci 15 a více let = 39,- Kč
4.cizí strávníci (nedotované obědy) = 69,- Kč