V pátek 8. 4. se žáci 7. ročníku se zúčastnili přírodovědné exkurze zaměřené na jarní rostliny. Cestou do Soběšic jsme viděli většinu zástupců jarní květeny. Nejvíce nás zaujali jaterníky, které na jednom místě vytvořily celý modrý koberec. Z živočichů jsme chytili svižníka, který patří mezi nejrychlejší hmyz světa (naštěstí byl celkem zmrzlý:-)).
Jarní exkurze byla příjemným zpestřením výuky rostlin.
Jiří Novotný