Olympiáda v českém jazyce
Také v letošním roce se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Žáci 8. a 9. tříd (19 žáků) v první části testu plnili náročné úkoly z mluvnice, skladby a tvarosloví. Ve druhé části psali slohovou práci na téma: U nás na náměstí / na návsi. Všichni účastníci se snažili splnit zadané úkoly co nejlépe.
Nejvíce bodů získala Tereza Kašparová z IX. C, na druhém místě se umístila Lenka Ducháčková z IX. A, třetí místo patří Inés Pawlasové z IX. B.
Všem zúčastněným patří poděkování za snahu a Tereze přejeme hodně správných odpovědí v okresním kole.

Dne 31. března se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Tereza Kašparová prokázala své znalosti a umístila se na krásném druhém místě. Zvládla úkoly z mluvnice a slohovou práci na téma: Moje oblíbená vůně, co mi připomíná.

V pondělí 25. dubna nás Tereza všechny mile překvapila. Zúčastnila se i krajského kola a získala 3. místo. Slohová práce: Co bych chtěla zažít v létě, ale nejspíš se to nepodaří se jí zdá s odstupem času lehčí než práce ve školním a okresním kole.
Terce gratulujeme a přejeme úspěch třeba v dalším kole, ale hlavně držíme palce ohledně přijetí na střední školu.