Metodici prevence

Mgr. Eva Nováčková

školní metodička prevence pro 1. – 5. roč.

Kontakt: 548 422 937, novackova@zsmilenova.cz, Edookit
Konzultační hodiny: středa 13.00 – 13.30 hod.
(nebo kdykoliv v odpoledních hodinách po telefonické domluvě)

vytváří na začátku každého školního roku preventivní program školy, pomáhá s jeho realizací a průběžně ho vyhodnocuje

sleduje rizika a projevy sociálně patologických jevů ve škole, podílí se na jejich prevenci a pomáhá při řešení krizových situací

poskytuje poradenství a pomoc žákům, rodičům i učitelům v oblasti prevence a řešení rizikového chování - zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví, vandalismus, apod.

zajišťuje metodickou pomoc ostatním učitelům v oblasti prevence i řešení rizikového chování, metodicky pomáhá třídním učitelům vytvářet příznivé klima v žákovských kolektivech, pomáhá při řešení krizových situací

spolupracuje na zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
poskytuje informační a metodické materiály v oblasti prevence rizikového chování

spolupracuje s různými školskými, krizovými, poradenskými institucemi

Prosíme rodiče, jejichž dítě se necítí v kolektivu své třídy příjemně, aby včas informovali třídního učitele nebo metodičku prevence. Pokud se o problému nedozvíme, nemůžeme s tím nic dělat.

Mgr. Jana Nálezková

školní metodička prevence pro 6. - 9. roč.

Kontakt: 548 422 935, nalezkova@zsmilenova.cz, Edookit
Konzultační hodiny: pátek 12.00- 14.40 hod.
(nebo kdykoliv v odpoledních hodinách po telefonické domluvě)

vytváří na začátku každého školního roku preventivní program školy, pomáhá s jeho realizací a průběžně ho vyhodnocuje

sleduje rizika a projevy sociálně patologických jevů ve škole, podílí se na jejich prevenci a pomáhá při řešení krizových situací

poskytuje poradenství a pomoc žákům, rodičům i učitelům v oblasti prevence a řešení rizikového chování - zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví, vandalismus, apod.

zajišťuje metodickou pomoc ostatním učitelům v oblasti prevence i řešení rizikového chování, metodicky pomáhá třídním učitelům vytvářet příznivé klima v žákovských kolektivech, pomáhá při řešení krizových situací

spolupracuje na zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

poskytuje informační a metodické materiály v oblasti prevence rizikového chování

spolupracuje s různými školskými, krizovými, poradenskými institucemi

Prosíme rodiče, jejichž dítě se necítí v kolektivu své třídy příjemně, aby včas informovali třídního učitele nebo metodičku prevence. Pokud se o problému nedozvíme, nemůžeme s tím nic dělat.