Vážení rodiče!

Ve dnech 1. 6. a 2. 6. 2020 proběhne sběr přihlášek k přijímacímu řízení do školní družiny (dále jen ŠD).

I. Fáze – Vydávání přihlášek
Přihlášku pro zápis do ŠD je možné získat dvěma způsoby:
A, Elektronické vydání přihlášky/ zápisního lístku na webových stránkách ŠD ve formátu pdf. v dokumentech ke stažení
nebo
B, Osobním vyzvednutím 26. 5. 2020 od 15 do 16 hodin v prostorách ŠD po telefonické domluvě na čísle 548 422 930

II. Fáze – Sběr přihlášek
 1. 6. a 2. 6. 2020
A, Poštou, rozhoduje datum podání na razítku pošty (nejpozději 2.6.2020)
B, Oskenováním vyplněné přihlášky/zápisního lístku
s datem 1 .6. nebo 2. 6. 2020 i s podpisem zákonného zástupce, kdy podpis bude stvrzen 1. 9. 2020 a zasláním mailem do 2 .6. 2020 na adresu
bayerova@zsmilenova.cz
Záznamy o uvolňování dítěte ze ŠD NEVYPLŇOVAT!

III. Fáze – Přijímací řízení
Viz. Kritéria pro přijetí žáka k docházce do školní družiny

Kontakt: bayerova@zsmilenova.cz, tel. 548 422 930