Informace

Zápis pro žáky II. – V. ročníků

    1. 2017 od 8.00 hod do 11.00 hod a
    1. 2017 od 15.30 hod do 18. 00 hod v pavilonu C.

Zápis žáků budoucích I. ročníků

    1. 2017 od 16.30 hod v rámci schůzky pro rodiče.

Veškeré informace k zápisu naleznete zde:

Dne 3. ledna 2017 byla předána informace o platbě zákonných zástupců za pobyt žáka ve školní družině.

Sdělení školní družiny
Tímto rodičům žáků naší školy sdělujeme – od měsíce listopadu volné místo ve školní družině. Veškeré informace ohledně umístění žáka podáme osobně nebo na telefonním čísle 548 422 930.
Vedoucí školní družiny Bayerová Michaela