1. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "jmeno@zsmilenova.cz". Bez diakritiky. Seznam jmen je uvedený v tabulce níže.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
I.A Mgr. Iva Stříbrná 548 422 937 stribrna
I.B Mgr. Markéta Babičková 548 422 945 babickova
I.C Mgr. Michaela Zřídkaveselá 548 422 937 výchovný poradce 1.- 5. roč. zridkavesela
II.A Mgr. Žaneta Matoušková 548 422 947 matouskova
II.B Mgr. Petra Wechslerová 548 422 947 wechslerova
II.C Mgr. Eva Nováčková 548 422 947 metodik prevence 1.- 5. roč. novackova
III.A Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Dočekalová 548 422 948 docekalova
III.B Mgr. Ludmila Vaňková 548 422 937 vankova
III.C Mgr. Eva Kuncová 548 422 948 kuncova
IV.A Mgr. Eva Leblová 548 422 940 leblova
IV.B Mgr. Zita Šulcová 548 422 937 zita.sulcova
IV.C Mgr. Helena Niznerová 548 422 945 niznerova
V.A Mgr. et Mgr. Veronika Špatná 548 422 948 spatna
V.B Mgr. Jana Mičková 548 422 937 mickova
V.C Mgr. Andrea Tošenovjanová 548 422 940 tosenovjanova

1. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
Mgr. Marcela Hurytová 548 422 934 zástupce pro I. stupeň, Aj hurytova
Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 Aj cuprova
Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 Aj charvatova
Mgr. Eliška Saitlová 548 422 939 Aj saitlova
Mgr. Zuzana Vlčková 548 422 939 Aj vlckova
Mgr. Milena Vořechovská 548 422 936 Aj, Čj vorechovska
Mgr. Jan Bednář 548 422 949 Inf bednar
Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Inf havlicek
Mgr. Michaela Měchurová 548 422 943 Inf, M kunhartova
Mgr. Miriam Kudrnová 548 422 941 Hv kudrnova
Klára Adametzová 548 422 930 asistentka, vychovatelka adametzova
Šárka Drábková 548 422 945 asistentka
Jana Hlávková 548 422 930 asistentka, vychovatelka
Sylvie Neumannová 548 422 945 asistentka neumannova
Mgr. Kateřina Krajdlova 548 422 938 speciální pedagog, logoped krajdlova
Jana Strážnická 548 422 945 asistentka, vychovatelka straznicka
Mgr. Jana Bednářová 548 422 938 speciální pedagog, logoped bednarova