V červenci a srpnu 2022 budou probíhat v MŠ rozsáhlé stavební práce na zajištění statiky budovy. Z tohoto důvodu nebude mít mateřská škola prázdninový provoz. Děkujeme za pochopení.

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

• vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
• vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2022
• sběr žádostí 02. – 04.3.2022

• s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
• rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
• poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
• v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
• ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí