2. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mail ve tvaru "přijmení@zsmilenova.cz". Bez diakritiky.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Konzultační hodiny
VI.A Mgr. Alena Musilová 548 422 941 Čj, Hv 9:00-14:00
VI.B Mgr. Petra Petříková 548 422 940 Př, Z, Ov 9:00-12:00
VI.C Mgr. Magda Pojerová 548 422 943 M, Tv PO a ÚT 9:00-11:00
VII.A Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 Ov, Nj
VII.B Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 Aj
VII.C Mgr. Václav Starý 548 422 949 Tv 9:00-14:00
VIII.A Mgr. Julie Vlková 548 422 943 M, F
VIII.B Mgr. Marcela Lehotská 548 422 943 M, Hv, dramatická výchova 10:00-11:00
VIII.C Mgr. Andrea Zachovalová 548 422 940 Př, Tv
VIII.D Mgr. Lenka Baranová 548 422 940 TV, OV, Plavání PO a ÚT 9:00-11:00
IX.A Mgr. Zlatuše Bytešníková 548 422 941 VV, D 11:00-12:00
IX.B Mgr. Ivana Ondrůšková 548 422 941 D,Nj 8:00-9:00
IX.C Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Aj, Sp, Inf 8:00-12:00

2. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / fu Konzultační hodiny
Mgr. Jiří Křenek 548 422 932 M, ředitel školy
Mgr. Michal Pokorný 548 422 934 TV, OV, zástupce pro 2.stupeň
Mgr. Jana Hulíková 548 422 935 ČJ, D, výchovný poradce 6.- 9. roč. 9:00-14:00
Mgr. Jana Nálezková 548 422 935 M, F, Metodik prevence 9:00-12:00
Mgr. Jiří Novotný 548 422 943 CH, PŘ, SP
Mgr. Petr Horáček 548 422 943 Inf, Sp, metodik ICT
Mgr. Petra Pištěková 548 422 939 AJ
Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 AJ
Mgr. Andrea Lábadiová 548 422 939 AJ 9:00-14:00
Mgr.Taťána Ochmanová 548 422 939 AJ 9:00-14:00
Mgr. Jana Kapounková 548 422 940 Z, Tv
Mgr. Věra Nováčková 548 422 936 Nj, Tv
Mgr. Zuzana Mijatovićová 548 422 943 M, F 10:00-12:00
Mgr. Filip Vlček 548 422 949 Tv, Ro
Mgr. Ivana Vojtěšková 548 422 941 Vv 10:00-12:00
Jana Levíčková 548 422 936 asistentka
Mgr. Jarmila Koreňová 548 422 936 Čj, Rj PO, ST 10:00-11:00
Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 AJ, Čj
Mgr. Kateřina Slívová 548 422 936 AJ, Čj, Ov 13:00-16:00