Novinky

Silový čtyřboj pro žáky II. stupně

Vánoce našich prababiček - III.C

Šplh na tyči pro žáky II. stupně

Plavání II. stupeň

Listopad v prvních třídách

Strašidla ve škole

Říjen v prvních třídách

Vystoupení sboru

Pythagoriáda

Dopravní výchova III. C

Pohár 7. tříd

Exkurze 7.A a 7.B do ZOO

1 / 4