Jméno E-mail Telefon
Michaela Bayerová (vedoucí družiny) bayerova@zsmilenova.cz 548 422 930
Pavla Drábková drabkova@zsmilenova.cz 548 422 930
Jana Haklová haklova@zsmilenova.cz 548 422 930
Pavlína Vaňková vankovap@zsmilenova.cz 548 422 930
Dita Strmisková strmiskova@zsmilenova.cz 548 422 930
Ing. Jana Jeglová jeglova@zsmilenova.cz 548 422 930
Eva Rašovská rasovska@zsmilenova.cz 548 422 930
Klára Adametzová adametzova@zsmilenova.cz 548 422 930
Hana Zemenová zemenova@zsmilenova.cz 548 422 930