Zahájení školního roku: 2. 9. 2019 v 8.00 hodin

Prázdniny
podzimní: 29. a 30. 10. 2019
vánoční: 23. 12.2019 – 3. 1. 2020 (vyuč. pondělí 6. 1. 2020)
pololetní: pátek 31. 1. 2020
jarní: 17. 2. – 23. 2. 2020
velikonoční: 9. 4. – 10. 4. 2020
letní: 1. 7. – 31. 8. 2020

Klasifikační pedagogické rady: 12. 11. , 28. 1., 21. 4., 23.6.

Třídní schůzky a hovorové hodiny: 17. 9., 10. 12., 17. 3., 12. 5.