STRÁŽCI NAŠICH HOR
(9. - 13.10.2023)
Státní hranice České republiky jsou hranicemi přirozenými, vytvořenými přírodou. V některých částech je hranicí část řeky (například Dyje nebo Morava), ale v drtivé většině je tvořena horami – od Krkonoš přes Jizerské a Lužické hory do hor Krušných, okolo Šumavy a Novohradských hor až do Beskyd a odtud přes Jeseníky a Orlické hory zase do Krkonoš. Je to obrovský kus přírody, o který je třeba se starat a který je potřeba chránit. Taková velká hospodářství jako jsou naše hory, musí mít nějakého svého pána a ochránce, který bude dbát na blaho hor a všeho, co na nich roste a žije, a spravedlivě trestat a potírat nenechavce a darebáky, kteří naší krásné přírodě škodí. A taky že takové ochránce mají, strážné duchy hor, o kterých existuje spousta pověstí.
A tak jsme Krakonoše, Praděda, Kačenku s Rampušákem, Radegasta, Muhu, Hejmona a šumavské obry společně skrze četbu pověstí, tematického „Černého Petra“, tematickou vědomostní hru Riskuj, kvíz o Krkonošských pohádkách, pexeso našich hor nebo třeba omalovánky těchto strážců, po celý týden poznávali a dozvídali se, jací vlastně jsou a jak pečují o jim svěřené hory.