Zaměstnanci jídelny

Marcela Kalandrová
vedoucí školní jídelny

Iveta Stehlíková
vedoucí kuchařka

Ivana Bělovská
kuchařka

Michaela Lakomá
pomocná kuchařka

František Rozkydal
pomocný kuchař