V rámci předmětu Svět práce se minulý týden žáci devátých tříd potkali se zdravotní sestrou z Fakultní nemocnice u sv. Anny. Během jedné vyučovací hodiny měli žáci možnost se zeptat na řadu otázek, prohlédnout si některé praktické pomůcky, které zdravotní sestry denně používají. Nechyběla ani možnost si nechat odborně změřit tlak. Žáci se do role zdravotníka rychle vžili, zaujala je i možnost poslouchat tlukot vlastního srdce lékařským fonendoskopem. Během diskuze si žáci udělali lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro toto povolání .

Setkání mělo u žáků pozitivní ohlas, věříme, že někteří díky této zkušenosti posílili svou motivaci pro volbu střední školy ve zdravotnických oborech. Těšíme se společně na další setkání, které proběhne s profesionálním vojákem Armády ČR.