Dne 14. listopadu navštívili žáci V.C pobočku Knihovny Jiřího Mahena na Lesné. Byl pro ně připraven program na téma bajky. Žáci se seznámili se třemi nevýznamnějšími bajkaři (Ezop, La Fontaine, Krylov) a poté si ve skupinkách přečetli několik Ezopových bajek, ke kterým plnili zadané úkoly. Na závěr vzájemně předčítali bajky ostatním skupinkám a společně se zamýšleli nad odpověďmi k úkolům.
Po společných aktivitách následoval „rozchod“ po knihovně. Žáci si prohlíželi knihy v regálech a do některých se dokonce začetli.
A co na návštěvu říkali sami žáci? Většinou oceňovali volno na čtení, které by prý klidně mohlo být i delší:
„Bavilo mě volno a pracovat s textem. Pokud bych měl něco změnit, přál bych si delší volno na čtení a víc sedacích míst.“ (Filip)
„Líbily se mi bajky, aktivity, rozchod na knížky i pěší cesta do knihovny. Přála bych si více místa na sezení, delší dobu programu a možnost si nějaké bajky poslechnout.“ (Adéla)
Mgr. Miriam Kudrnová