Řád školní jídelny

• Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci ZŠ a ŠJ.
• Strávník konzumuje zaplacený oběd v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor.
• Strávníci jsou povinni dodržovat rozpis odchodu na oběd.
• Strávníci nesmí ničit zařízení školní jídelny ( příbory..).
• Při dozoru v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.
• Podle zákona 395/1991 má strávník nárok na stravu pouze po dobu pobytu ve škole.
• Školní jídelna vaří dva druhy jídel. Oběd č. 1 má přihlášený každý zaplacený strávník. Oběd č. 2 si volí každý sám na terminále ve školní jídelně, nebo přes internet na www.strava.cz
• Přihlašování a odhlašování obědů lze provádět na tel. č. 548 422 946, nebo osobně v kanceláři ŠJ nejpozději do 12.30 hod na následující den, nebo přes internet na stránkách www.strava.cz
• V případě onemocnění si může strávník odebrat oběd do jídlonosiče ( jiné nádoby jsou hygienou zakázané) a to pouze v první den nemoci od 11,00 do 11:30 a od 13 – 13:30 hod.
• Strava je určena pro okamžitou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.
• Za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se finanční, nebo věcná náhrada neposkytuje.
• Každý strávník zaplatí zálohu 115,- Kč za stravovací čip, který platí po celou dobu školní docházky. Po ukončení školní docházky strávník vrátí nepoškozený čip a tato záloha mu bude vrácena.
• Použité čipy, které nelze dále používat (zničené), nelze vrátit a vyžadovat zpět zaplacenou částku 115,- Kč.
• Pokud strávník nevrátí čip do 3 měsíců po ukončení školní docházky, záloha propadá z důvodu vyřazení strávníka z evidence.
• V případě opětovného porušování provozního řádu školní jídelny bude žák vyloučen ze školního stravování.
• Od 1.9.2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již tento školní rok vyšší částku za stravné.
• Vyšší částku zaplatí strávníci, kteří ve školním roce dosáhnou 11 a 15 let.
• Školním rokem se rozumí období od 1.9. do 31.8. (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)
• Výdej obědů: od 11.30 do 14.00 hod

Cena obědů od 1.9.2018
žáci 7 – 10 let - 27,- Kč
žáci 11- 14 let - 29,- Kč
žáci nad 15 let - 31,- Kč
V Brně dne 1.9.2018