Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14 vyhlašuje dle § 34 odst. 2 a odst. 7, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se sídlem Loosova 11

na školní rok 2018/2019**

Termín vydávání přihlášek:
Přihlášku lze po domluvě vyzvednout v mateřské škole nebo si ji rodiče mohou vytisknout z webových stránek www.zapisdoms.brno.cz, kde jsou k dispozici také podrobné informace o celém průběhu přijímacího řízení do mateřských škol.


Sběr přihlášek - zápis: 2. 5. v 8,00 – 12,30 a 13,00 – 16,00
a 3. 5. v 8,00 – 13,00

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem.
S sebou přineste:
vyplněnou přihlášku s potvrzením lékaře
rodný list dítěte
svůj občanský průkaz
doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP
doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonných zástupců

Dne 13. 4. 2018
Mgr. Jiří Křenek
ředitel školy