Žáci 9. ročníku se při červnové návštěvě Moravské zemské knihovny v Brně formou interaktivní šifrovací hry seznámili s historií a současností knihovny, poskytovanými službami, zorientovali se ve studovnách a ve volném výběru a také se naučili vyhledávat v elektronickém katalogu i on-line databázích.
Úspěšní řešitelé hry byli odměněni drobnými dárky.
V cizojazyčné sekci žáci našli nejen anglické a německé knižní tituly, ale také díla ve francouzštině, španělštině či ruštině. Každý účastník se v tichém koutku začetl do jím zvoleného díla v originále.
Zájemci si vyplnili online žádost o členství v MZK a získali průkazku čtenáře, která jim až do 20 let umožňuje bezplatně využívat celý fond MZK.

Mgr. Petra Píštěková